мар. 29 2010

WFF програма

Published by

Радиолюбителска програма – Световна Флора Фауна / World Flora Fauna /

Световна програма за националните паркове и резервати на фонда Световна Флора Фауна и международния клуб радиолюбители – пътешественици “Руски Робинзон” (RRC).

Слоган на програмата: “Да запазим зелена Планетата Земя!”

WFF е международна дипломна програма ( международна еколого-образователна и опазваща и в подкрепа на защитените зони), организирана да привлича вниманието на световното общество към проблемите на защитените зони, да ги осигурява с приложима практическа помощ, да събужда чувство на гордост в умовете на жителите на Земята от природното и културно наследство, чрез посещение на национални паркове и природни резервати и осъществяване на двустранни радиовръзки с други радиолюбители.

Програмата е стартирана през 2008 година, под покровителството на международната фондация Световна Флора Фауна /WFF/ и “Руския Робинзон клуб” RRC. За да получите диплома WFF, трябва да осъществите контакти с места, които имат официален статут на национален парк или природен резерват и приложени в списъка на програмата WFF.

Как може да разберете от кое местонахождение е работената радиостанция?

В Директорията на WFF има списък с националните паркове и резервати по целия свят. Също така, по време на радиовръзката, се предават символи, например: FF-01, FF-02, FF-03, което кореспондира със съответния парк или резерват. Нещо повече, интернет сайта съдържа база данни (която, текущо се допълва) която дава информация от кое място е работила една или друга радиостанция. Ние приветстваме всяка помощ към WFF базата данни с информация с минали активности валидни за програмата WFF.

Система за зачитане на WFF

Всеки национален парк или природен резерват посочен вWFF листата се оценява и се счита веднъж независимо от вида на работата или обхвата на проведената радиовръзка.

Как да получа дипломата?

Основната диплома на WFF програмата е дипломата WFF. Заявка може да се изпрати както по е-мейл, така и на хартиен носител. За да се получи дипломата трябва да се предадат оригиналните QSL картички или копия на всички заявени радиовръзки или извадка от цифровия лог на експедицията ако е анонсирана за свободен достъп в програмата WFF. Те могат да бъдат проверени от регионалния мениджър на дипломата или от  оторизирания представител на програмата WFF.

Специални честоти

Препоръчвани основни честоти за работа:  основна: 14.244 Mhz. (Forty Four ~ Flora Fauna)

Други обхвати:

SSB – 3.744, 7.044, 14.244, 18.144, 21.244, 24.944, 28.444

CW – 3.544, 7.024, 10.124, 14.044, 18.084, 21.044, 24.894, 28.044

Тези честоти не са ексклузивни за WFF активности, но се препоръчват и се използват при равнопоставеност с другите радиолюбители по целия свят.

Дни на активност

Дни на активност през годината както следва:

20-и март  – Световен ден за съхранение на Земята

22-ри март – Световен ден за съхранение на водата

1-ви април – Международен ден за запазване на птиците.

1-ви юли – Годишнина от основаването на WFF програмата

26-и септември  – Световен ден на морето

4- и октомври – Световен ден за защита на животните.

Седмица на активност

От 1-ви юли до 8-ми юли.

Идентичност  на  WFF

Докато се установява двустранна радиовръзка с WFF експедиция сте приветствани да предавате две цифри – 44!   Което означава Forty Four ~ Flora Fauna /Флора Фауна/ и се интерпретира и свързва към слогана на програмата WFF: «Да съхраним зелена планетата земя!»

Добавяне на нов природен парк и резерват

WFF листата остава отворена. Добавяне на нови точки към листата е възможно след официално установяване, че тези обекти отговарят на условията на програмата. За това е необходимо да се изпратят до комитета на WFF –  името на природния парк или резерват, дата на основаването му като такъв, ако е възможно карта показваща границите, други налични данни.

Правила на WFF програмата

В момента се издават следните дипломи за установени радиовръзки със световни природни паркове и резервати:

1.    WFF – Основна диплома за 100 радиовръзки /QSOs/ с различни референции /FF/, намиращи се на три континента;

2.    WFF 200 – за 200 QSOs с различни референции – FF;

3.    WFF 300 – за 300 QSOs с различни референции – FF;

4.    WFF 400 – за  400 QSOs с различни референции – FF;

5.    WFF 500 – за 500 QSOs с различни референции – FF;

6.    WFF AFRICA* – за 5/10/20 QSOs с различни референции – FF от Африка;

7.     WFF ANTARCTICA* – за 5/10/20 QSOs с различни референции от Антарктика;

8.    WFF ARCTICA* – за 5/10/20 QSOs с различни референции – FF от Арктика ( на север от 66-ия градус северна дължина);

9.    WFF ASIA * – за 5/10/20 QSOs с различни референции от Азия;

10.  WFF EUROPE* – за 5/10/20  QSOs с различни референции – FF в Европа;

11.  WFF NORTH AMERICA * – за 5/10/20  QSOs с различни референции – FF в Северна Америка;

12.  WFF SOUTH AMERICA* – за 5/10/20  QSOs с различни референции – FF в Южна Америка;

13.  WFF OCEANIA* – за 5/10/20  QSOs с различни референции – FF в Океания.

* – дипломата се издава в три класа.

Стикери с лентички за различните класове дипломи в WFF: 3,2,1 (от ляво на дясно).

Всички дипломи трябва да бъдат отпечатани на хартия, изготвена от дървесина сертифицирана по FSC. Екологичeски чистата хартия се произвежда без използване на избелващи вещества, хлор и киселини и има сертификат ISO 14001, FSC (SA-COC-1534). Всяка диплома има оригинална защитна холограмна лента на WFF програмата и релефен WFF печат.

Специалните WFF GLOBE награди се присъждат за количество радиовръзки превишаващи:

– 500 QSOs с различни FF по света;

– за активация на повече от 10 референции FF от 3 континента (всеки континент може да замени 5 различни референции FF).

Глобусът WFF GLOBE  –  сувенир изработен от оптично стъкло под формата на гладка сфера с лазерно гравирани WFF в диаметър от 80 mm. На стъклената подложка е лазерно гравиран инициала на притежателя на отличието (теглото с опаковка е – 920 g).


1.  Директория   WWFF

1.1. Директорията е разделена на 8 региона: Африка, Антарктика, Арктика, Азия, Европа, Северна Америка, Южна Америка и Океания. Единственото условие за включване в листата е официалния правителствен статус на защитената територия, природен парк или резерват.

1.2. Станциите, които работят постоянно от DXCC територии, които са Резервати и паркове (като HC8, например) не е нужно да участват в програмата WFF. Достатъчен е анонс в някое радиолюбителско издание, но изпращането на отчета от последната експедиция е добре дошло за попълването на базата данни WFF  също така изпращането на снимки за илюстрованата книга на WFF програмата.

1.3. Станциите, работещи от Антарктида и представляват различни страни като научни, сезонни или постоянни бази се считат за различни природни паркове и резервати.

2.   Контролни номера

2.1. Контролният номер на природния парк или националния резерват съответства с номерацията приета от WFF листата, съдържа префикс – същия като този на съответната страна, и контролен номер.

3.   Официална листа (База данни) на WFF

3.1. Радиолюбителите, които желаят да работят от териториите на националните паркове и резервати е необходимо да представят на WFF комитета информация относно тяхната активност, период на работа, копие на QSL, други материали, разрешителни, фото или видео материали, описание в свободна форма и други, копие от публикация в средствата за масово осведомяване, за достъп до WFF програмата и за публикуване на информацията в базата данни. Желателно е QSL картичката да съдържа контролния номер на защитената територия. Указването на контролния номер за експедициите е задължително.

4.   Покриване на критериите за диплома.

4.1. Кандидатът трябва да има лиценз за работа на любителска радиостанция или да бъде радиолюбител – слушател SWL.

4.2. Радиовръзките – QSOs с природния парк или резерват, са валидни от момента на установяване в съответния обект.

4.3. Радиовръзките -QSOs са валидни само ако те са направени е радиостанции, включени или предстоящи за вписване в базата данни на WFF.

4.4. Всеки Природен парк или национален резрват се зачита само по веднъж, независимо от вида работа, или обхвата. Ако кандидатът желае може да отрази вида работа или обхвата.  Дипломите имат последователна номерация. Няма специална номерация за определени видове работа или обхвати. Не се зачитат радиовръзки крос-мод или крос-банд, така също радиовръзки, осъществени през спътници.

4.5. Всички радиовръзки трябва да са осъществени от кандидата от една и съща DXCC територия с инициали издадени от съответното далекосъобщително ведомство персонално на кандидата.

4.6. Валидни са радиовръзки на всеки от КВ обхвати.

4.7. Ако на територията на природния парк или резерват има водна площ, и инициала съдържа разширението “/mm”, това трябва да присъства на QSL картичката и да се посочи от тази радиостанция  в базата данни на WFF.

5.   QSL-картички.

5.1. За проведени активности след 1-ви юли 2008 г., QSL-картичките трябва да съдържат името на защитената територия. Посочване на контролния номер е желателно.

5.2. За радиолюбителски активности до 1-ви юли 2008 година, е достатъчно на QSL картичката да са отразени точните координати, QTH или името на селището, по което ще се разбере дали е в границите на природен парк или резерват.

6.   Комплектоване на документите.

6.1. За удобство при комплктоване на документите в възможно същите да се изтеглят от интернет страницата.

Моля напишете името на природния парк или резерват както е написан на QSL картичката или в листата на WFF.

6.2. За да не губите време и пари и за да улесните работата на WFF мениджъра, преди комплектоване на документите, се консултирайте с базата данни от радиостанции в WFF.

6.3. Моля напишете инициала във заявлението по начина по който е написан на QSL картичката.

6.4. Може да посочите и повече информация от необходимата за получаването на дипломата. В бъдеще тази информация ще бъде зачетена при кандидастване за следващи дипломи.

6.5. Когато заявявате дипломи е необходимо да се посочат всички заявени и валидни радиовръзки и да се приложат само нови QSL картички (възможно е да са сканирани копия).

7.   Регистриране на резултатите.

7.1. Списъкът с постиженията във WFF програмата се съхраняват на базата на заявките от участниците.

7.2. Може да подновите разултатите си по всяко време без да се изпраща заявка за диплома. Актуализиране на заявка се извършва по същия начин както за получаване на Диплома, също така се прилагат QSL картички (или сканирани копия) или се праща електронен лог.

7.3. Заявените веднъж радиовръзки се считат за бъдещи заявки за нови дипломи без повторно изпращане на QSL картички или техни сканирани копия.

7.4. За получаване на потвърдителна информация, че заявката е получена е необходимо да се плати изпращането на хартиено копие от потвърждението по пощата, или на указан от вас е-мейла /безплатно/.

8.   HONOUR ROLL & TOP HONOUR ROLL

8.1. Притежателите на 100 дипломи WFF , могат да бъдат включени в почетния списък HONOUR ROLL.

8.2. Притежателите на приза WFF GLOBE могат да бъдат включени в почетния списък TOP HONOUR ROLL.

8.3. Почетните списъци HONOUR ROLL & TOP HONOUR ROLL се публикуват всяка година в сайта на WFF и в печатните радиолюбителски издания.

8.4. Списъците се водят отделно за лични и клубни радиостанции и за радиолюбители – слушатели.

9.   Изпълнение на условията на дипломите за активатори

9.1. Радиолюбителите, работили от териториите на национални паркове и резервати след 1-ви юли, 2008 година, могат да получат основната /basic/ WFF диплома след изпращане във комитета WFF на заявка, платена такса за дипломата, QSL картички, видео или фото материали, разрешителни и други документи, потвърждаващи тяхната активност.

9.2. За получаване на дипломите по континенти е необходимо кандидата да е участвал в експедиции в поне 3 национални паркове и резервати на територията на континента.

9.3. За получаване на дипломата – WFF глобус, кандидата трябва да е участвал в 10 експедиции в национални паркове и резервати на не по-малко от 3 континента. Всеки континент може да бъде заместен с 5 различни национални паркове и резервати.

9.4. Дипломите за активатори са със специална номерация, завършваща с буквата “А”.

9.5. За посещенията на активаторите в защитените места се води отделна таблица.

10.   Изисквания за зачитане на работата

10.1. Радиолюбител, който е активен от територията на национален парк или резерват и желае да участва WWFF програмата, трябва в следващите 3 месеца да представи информация за неговата/нейна активност: заявка – свободен текст, инициал, дата на работата, инициали на участниците в експедицията, мостра на QSL-картичката, други материали: публикация, фото/видео материали, рекламни материали, справки осигуряващи потвърждение за активността от територията на националния парк или резерват и т.н.

10.2. За бързо изпращане на заявката е възможно да се използва е-мейл и сканирани копия на  QSL картичките.

10.3. След прключване на работата и до приемане на материалите в WFF, експедицията влиза в категорията временно зачетена.

10.4. Ако материалите не се получат до 4 месеца, WFF експедицията получава статус “чакащо решение”.

10.5. Радиостанциите, посочени в точки 10.3 и 10.4  се зачитат след излизане на специално решение.

11.   Ръководство и управление на програмата.

11.1. Комитетът на WFF е подразделение на международната фондация Световна Флора Фауна /WFF/. Председателят на WFF комитета и членовете, се утвърждават от ръководството на програмата WFF.

11.2. Решенията на комитета се публикуват на страницата на  WFF, също така в радиолюбителските издания.

11.3. Комитетът на WFF приканва организации и частни лица да подкрепят /спонсорират/  проекти на WFF програмата.

11.4. Комитетът преценява приетите заявки за експедиции и одобрява включването им в списъка на програмата. Решението на комитета е окончателно.

12.   Чуждестранни представители

12.1. WFF комитетът определя представители за отделните държави. WFF представителите са сред активните поддръжници (доброволци) на идеята WFF и са одобрени от комитета.

12.2. WFF комитетът приветства основаването на дипломни програми за парковете и резерватите в съответните страни, което безспорно ще пропагандира популяризирането и развитието WFF програмата в тези държави.

13.   Поощрения за организаторите на експедиции

13.1. Преди провеждане на експедицията, моля, не забравяйте да информирате другите радиолюбители чрез радиолюбителските издания и интернет. Или информирайте WFF комитета. Ние ще предоставим информацията за вашата активност.

13.2. Всеки радио оператор взел участие във WFF експедиция може да включи тази активност в неговата/нейната заявка за диплома. Необходимо е инициала на кандидата да бъде включен на QSL – картичката, изпратена заедно със заявката, или участието да бъде потвърдено от отговорника на експедицията.

13.3. При провеждане на експедиции, включени в списъка на WFF комитета – най-търсени «most wanted» и ако са проведени повече от 1000 /хиляда/ връзки, е възможно частично или пълно участие на WFF комитета, при отпечатването на специалните двустранни многоцветни QSL – картички.

13.4. Въпроси по финансовата и техническа помощ, могат да бъдат разгледани от WFF комитета конкретно за всяка една експедиция, след преценка на съответната информация – условия за работа на експедицията, бюджети и други.

13.5. WFF комитетът приветства всяка подкрепа за защитените територии под формата на реална финансова или друг тип помощ. Комитетът на WWFF може да издава в специални случаи специални дипломи или призове за успешно организираните експедиции.

13.6. От 2008-ма година WFF комитетът организира всяка година он лайн на сайта проучване и изготвя класация на тема “Най добра WFF експедиция за годината” разделена по континенти и “ Най-добра експедиция в света.

14.   Цени на дипломите и наградите на WFF програмата 14.1. Цена за всяка диплома  – 12 IRC /купон – отговор/.

14.2. Цена на диплома при кандидатстване за няколко дипломи – 10 IRC.

14.3. Цена за приза WFF GLOBE  – 100 IRC.

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.