юни 25 2018

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Published by at 19:13 under Без категория

П О К А Н А

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „ЛЗ ФЛОРА ФАУНА КЛУБ“, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.20 от своя устав, свиква Общо събрание на Сдружението, на което официално Ви кани да присъствате.

Събранието ще се проведе на 28.07.2018 г. (двадесет и осми юли, две хиляди и осемнадесета година) от 11:00 часа в местността „Узана“, хижа „Партизанска песен“, община Габрово, при следния дневен ред :

  1. Отчет за дейността на „ЛЗ ФЛОРА ФАУНА КЛУБ“ за периода от учредяването до края на 2017 г.;
  2. Приемане бюджет и насоки за дейността на „ЛЗ ФЛОРА ФАУНА КЛУБ“ за периода 2018-2020 г.;
  3. Избор на нов Управителен съвет и председател;
  4. Приемане на нови членове на сдружението.
  5. Разни.

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на същата дата, от 12:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Председател на УС

на „ЛЗ ФЛОРА И ФАУНА КЛУБ“ :           Борис Сапунджиев, LZ2JR

Всички заинтересовани са ДОБРЕ ДОШЛИ .

Коментарите са изключени за ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Comments are closed at this time.