май 12 2010

WFF expedition in Turkish Nature Reserve Kuşcenneti – TAFF-022

Published by at 16:41 under Без категория

From 26th to 30th of May 2010 a group of members of the Bulgarian LZ Flora Fauna Club organize WFF expedition to Turkish Nature Reserve Kuşcenneti – TAFF-022 – Asiatic part of Turkey. Operation will be on all bands with callsign TC3WFF . Prior to CQ WPX CW Contest , operation will be on SSB and on WARC bands. Only during WPX Contest you can work TC3WFF on 160, 80 , 40, 20, 15 and 10 meters CW.

QSL via LZ44WFF – info on http://www.qrz.com/db/lz44wff

Your financial support will be highly appreciated. If you decide to help us please use paypal button in the right section of this site.
Every contribution will be honoured with special sign of gratitude sent by email.

От 26-и до 30-и май 2010 година, група членове на българския LZ Flora Fauna Club, организират WFF експедиция в турския природен резерват Kuşcenneti – TAFF-022, азиатската част на Турция. Експедицията ще бъде активна на всички радиолюбителски обхвати с инициал TC3WFF. Преди започването на международното състезание CQ WPX CW Contest, работата ще бъде на SSB /телефония/ и на WARC обхватитe. По време на състезанието, може да работите с TC3WFF на 160, 80, 40, 20, 15 и 10 метра на CW /телеграфия/.

QSL чрез LZ44WFF – информация на http://www.qrz.com/db/lz44wff

Коментарите са изключени за WFF expedition in Turkish Nature Reserve Kuşcenneti – TAFF-022

Comments are closed at this time.