Archive for октомври, 2015

окт. 23 2015

Уникална диплома от LZ2OQV

Георги Алексов LZ2OQV, издава специална диплома за работени референции по световните програми WWFFA (worldwide flora fauna award) и WCA (world castle award)

Ето и условията:

Български крепости и резервати с LZ2OQV/P/2013-2015/

Дипломата се издава на лицензирани радиолюбители и
слушатели за QSO/SWL рапорти с LZ2OQV/P.Зачитат се радиовръзки
от 01.01.2013 до 31.12.2015г.Необходими QSO/SWL рапорти за
радиостанции от Европа- с 5 референции,DX-с 2 референции,за
LZ,YU,YO,Z3,4O,E7,SV,TA-с 3 референции.Работени са по WCA-LZ19,25,26,89,
154,156,157,193…и по WFF-LZFF-006,029,067…Не се зачитат QSO  с
LZ2OQV/WCA-LZ-003,006,159/.
Може да проверите вашите радиовръзки на E-log-овете на WCA и
WFF.
В заявките запишете дата,час и референция както и ваш e-mail адрес!
Дипломите са безплатни и се издават само в PDF-формат.
Заявки изпращайте в текстов файл до 01.03.2016г.на e-mail адрес:
lz2oqv@abv.bg
LZ2OQV   06.10.2015

Bulgarian Castles and Reserves with LZ2OQV/P    /2013-2015/

This award is issued for QSOs/SWL reports with LZ2OQV/P to licensed
radioamateurs and SWL.
QSOs/SWL reports are valid between 01.01.2013 -31.12.2015.
To get the award must make QSOs/SWL reports must be made with 5 refferences – forEU,
2 refferences – for DX,3 refferences – for LZ,YO,YU,Z3,4O,E7,SV,TA.
Please check your QSOs in WCA e-log and WFF e-log.
Valid refferences are WCA-LZ-19,25,26,89,154,156,157,193… and
WFF-LZFF006,029,067…
QSOs with LZ2OQV/WCA-LZ-003,006,159/are not valid.
The award is free of charge and will be sent only in PDF-format!
Please,write in your application date,hour and refference of the QSO and
your e-mail address!
Send your applications before 01.03.2016 to e-mail:lz2oqv@abv.bg
LZ2OQV                   06.10.2015

Коментарите са изключени за Уникална диплома от LZ2OQV